NOVOSTI
Zahvaljujemo svim posijetiteljima i izlagačima na 18. Međunarodnom sajamu dragog i poludragog kamenja MINERAL EXPO
koji je održan u Zagrebu 21. i 22.05.2016 u Domu sportova.

Proizvodi po vrsti minerala: 

Web-shop/Prodaja – Kategorije

MineralExpo | International fairs of precious and semi-precious stones
©2014