Sumpor
S

Nalazište:

Hidatogenog sumpora ima u Hrvatskoj kod Radoboja, u Lici i kod Siverića. Ima ga u sumpornim izvorima (Varaždinske toplice, Split) i u odvodnim kanalima tople vode.

Sumpora magmatskog postanka ima u Japanu, Indoneziji i oko svih aktivnih vulkana.

Sumpor sedimentnog postanka: Italija, Poljska, Rusija, Meksiko, SAD.

Boja:

Najčešće je žute boje a od primjesa može biti žuto smeđ, smeđ, i siv do crn.

Osnovni podaci:

Sumpor se pojavljuje u devet alotropskih modifikacija, šest kristalnih i tri amorfne. Kristalizira najčešće u rompskom sustavu bipiramidnog habitusa. Češći su zrnasti, vrpčasti, vlasasti, bubrežasti i zemljasti agregati i prevlake. Rijetko je kemijski čist već sadrži primjese elemenata, organskih i glinovitih tvari.

Tvrdoće je 2. Ne kala se, ima školjkast lom, i djelomično je proziran. Ima bijel do žućkast ogreb, na plohama je dijamantnog a na prijelomu masnog do smolastog sjaja.

Mineral je magmatskog i sedimentnog postanka. Pri vulkanskim aktivnostima nastaje sublimacijom sumpornih para i oksidacijom sumporovodika.

Sumpor sedimentnog postanka može biti hidatogen i organogen.

Ostali podaci:

Upotrebljava se u proizvodnji sumporne kiseline, boja, farmaceutskih proizvoda, dezinfekcijskih sredstava, eksploziva, pesticida.

Zanimljivosti:

Kako je loš vodič topline u toploj ruci mu se povećava volumen pa pucketa. To se zbog svoje velike krtosti drobi

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
back
home
 
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
back
home