Enciklopedija

ametist geoda

ENCIKLOPEDIJA MINERALA
Slike, formule, tehnički podaci, zanimljivosti za preko
100 vrsta kristala i minerala.

fosil amonita

ENCIKLOPEDIJA FOSILA
Slike, nalazišta, tehnički podaci, zanimljivosti
za fosilne ostatke biljaka i životinja.

MineralExpo | Međunarodni sajmovi dragog i poludragog kamenja
©2016