Pustinjska ruža

Mineral

Pustinjska ruža, Gips
CaSO4 x 2H2O

Nalazište: Pustinje

Boja: Smeđa, siva

Osnovni podaci: Kristalizira u monoklinskom sustavu.
Tvrdoće je 2. Savršeno se kala, lom je vlaknast po tankim izduženim kristalnim formama.

Ostali podaci: Pustinjska ruža je lećasti agregat u obliku lamela koje nalikuju ružama, a sadrži uklopke zrnaca kvarcnog pijeska. Stvara se samo u uvjetima vrlo suhe klime, pa je nalazimo samu u sadašnjim pustinjama ili na mjestu nekadašnjih pustinja. Nekada se mogu pronaći vrlo veliki primjerci.
Isti karakteristični oblik ruže može poprimiti i vrsta barita ali se razlikuju po tvrdoći. Barit je tvrdoće 3,5 i velike specifične težine.Komentiraj

MineralExpo | Međunarodni sajmovi dragog i poludragog kamenja
©2016